Tělesná výchova

Předmět je vyučován povinně ve všech ročnících studia. Běžná výuka probíhá odděleně pro dívky a hochy ve dvouhodinových blocích buď v tělocvičnách školy nebo na školním stadionu. V posledních ročnících si žáci volí zaměření hodin z volitelných bloků.

Aktuálně

O předmětu

Při tělocviku umožňujeme zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně, vždy hodnotíme důsledně a podle individuálního zlepšení. Žáky motivujeme ke zdravému životnímu stylu a směřujeme je k pěkné postavě. Poukazujeme na možnost kdykoliv se bez problémů zapojit do kolektivních sportů (volejbal, fotbal, basketbal…) a mít tak možnost získání nových zážitků a navázání sociálních kontaktů.

Mimo jiné povzbuzujeme žáky ke sledování sportovních soutěží a k dodržování pravidla fair play. Nadaným žákům umožňujeme účastnit se sportovních akcí školní až republikové úrovně.

Součástí předmětu jsou oblíbené lyžařské kurzy v sekundě a v prvních ročnících vyššího gymnázia, ve třetích ročnících studenti absolvují sportovně turistický kurz v přímořských oblastech.

Maturita

Maturitní zkoušku z tělesné výchovy lze skládat pouze jako předmět nepovinný.

Vyučující

Novák František, Mgr.

novak@gjsb.cz
379 414 219

Čt 15:15–16:00 

Pivoňka Martin, Mgr.

pivonka@gjsb.cz
379 414 243

Út, Čt 10:55–11:40 

Stýskal Jaroslav, Mgr.

styskal@gjsb.cz
379 414 240

Po, Čt 12:00–12:35