Proč není letos přístupný stadion gymnázia veřejnosti?

Pravidelně od roku 2007 bývá na jaře, v létě i na podzim školní stadion Gymnázia J. Š Baara v odpoledních hodinách přístupný dětem a mládeži do 18 let. Letos poprvé zůstaly brány stadionu uzavřeny. Čelíme otázkám „proč?“.

Podmínkou volného přístupu na stadion je zajištění bezpečnosti, je tedy nezbytné, aby byl na stadionu správce. S financováním správce gymnáziu během předchozích let pomáhalo město Domažlice formou grantu. Právě v tomto grantu je první kámen úrazu. Gymnázium žádost podalo standardně jako v minulých letech. Je polovina června a finanční prostředky na grant určený pro rok 2023 stále nejsou zastupitelstvem města přiděleny. Gymnázium jako vzdělávací organizace nemůže ze svých mzdových prostředků financovat činnost, která s její funkcí nesouvisí. Musí mít tedy jistotu zajištění financování prostředků použitých na zpřístupnění stadionu. Po jednání se zástupci města vznikla dohoda, že stadion bude otevřen po schválení výše grantu červnovým zastupitelstvem, tj. na hlavní prázdniny.

Tady však přichází druhý kámen úrazu. Po dlouhých letech, kdy se gymnázium pokoušelo získat finanční prostředky na rekonstrukci areálu, došlo náhle, začátkem června, k přidělení těchto prostředků z grantu Plzeňského kraje. Finance jsou vázány na rok 2023 a proto je nutné je co nejrychleji využít. V současné době probíhá překotná snaha o realizaci výběrového řízení a o co nejrychlejší zahájení prací. Během rekonstrukce není pochopitelně možné na stadionu sportovat. V ideálním případě proběhne vše během prázdnin a stadion bude moci být zpřístupněn v září. Chápeme důležitost možnosti smysluplného sportovního vyžití dětí a mládeže ve volném čase a děláme vše pro co nejrychlejší znovuotevření školního stadionu pro mládež.