Hodina moderní chemie

V pondělí 31. 10. 2022 se u nás ve škole uskutečnil projekt pro názvem Hodina moderní chemie. Jedná se o projekt VŠCHT Praha, který popularizuje chemii a moderní chemické obory. Akce byla určena pro 4 třídy nižšího gymnázia, konkrétně pro třídy 1.6, 2.6, 3.8 a 4.8.

Každá hodina trvala 45 minut jako běžná vyučovací hodina. Hodinu vedli 2 zástupci VŠCHT. Nejprve byl program připraven pro 2.6 a 4.8. Tématem byla Chemie a energie. Během hodiny se žáci seznámili s možnostmi získávání energie od parního stroje až po moderní způsoby, jako je např. solární energie. Dále zjistili, jaké jsou alternativní zdroje pohonných hmot. Závěrem měli možnost vidět, jaký je rozdíl mezi černým a bezdýmným střelným prachem.

Druhé dvě hodiny byly připraveny pro žáky 1.6 a 3.8 pod názvem Úvod do chemie. Žákům byly vysvětleny např. principy oscilačních reakcí a barevných ohňostrojů. Dále sledovali konstrukci funkčního a nefunkčního hasicího přístroje. Poslední část hodiny byla věnována kapalnému dusíku a pokusům s ním. Za pozornost byli děti odměněny zmrzlinou, kterou přednášející připravili na místě právě pomocí kapalného dusíku.