Chemie

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru chemie. Předmět je určen žákům nižšího gymnázia a prvního až třetího ročníku vyššího gymnázia. Výuka probíhá v odborné učebně a v laboratoři.

Aktuálně

Hodina moderní chemie

14. 11. 2022

V pondělí 31. 10. 2022 se u nás ve škole uskutečnil projekt pro názvem Hodina moderní chemie. Jedná se o projekt VŠCHT Praha, který popularizuje chemii a moderní chemické obory. Akce byla určena pro 4 třídy nižšího gymnázia, konkrétně pro třídy 1.6, 2.6, 3.8 a 4.8.

Celý příspěvek →
Celý článek →

O předmětu

Chemie seznamuje studenty se zákonitostmi struktury a přeměn látek, rozvíjí jejich schopnosti logického úsudku, analýzy příčin a dedukce důsledků přírodních jevů na základě pochopení klíčových principů a podporuje pozitivní vztah k přírodním vědám a přírodě obecně.

Absolvent by měl mít dostatek znalostí a dovedností potřebných ke studiu chemie na vysoké škole, zvládat práci s chemickými látkami v laboratoři i v běžném životě a zvládnout první pomoc při chemických nehodách a katastrofách.

Součástí výuky jsou četné exkurze, nadaní žáci se mohou účastnit chemické olympiády, soutěže Chemiklaní, soutěže KSICHT nebo vzdělávací akce „Letní škola chemie“ a semináře „Cesta do hlubin studia chemie“.

Semináře

V posledním ročníku studia je možné zvolit si seminář chemie, která je vhodný pro všechny zájemce o studium chemie na vysokých školách. Připravuje studenty na maturitu a přijímací zkoušky, rozšiřuje znalosti studentů zvláště o studium biochemických dějů.

Maturita

Informace o požadavcích k maturitě se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující