Noví držitelé certifikátů DSD

V pondělí 17. října převzalo 14 žáků tříd 5.6 a 7.8 certifikáty dokládající úspěšné složení zkoušek DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom).

Jejich učitelku němčiny Mgr. Danu Fraňkovou určitě potěšilo, že 11 z nich dosáhlo úrovně                   B 1, tři další splnili s minimální bodovou ztrátou požadavky úrovně A 2. Všichni mají možnost pokusit se při dalších zkouškách o získání certifikátu vyšší úrovně.

Text a foto Jan Pek