Přírodovědný klokan

Dne 13. 10. 2021 se naši studenti zúčastnili Přírodovědného klokana. Tuto soutěž pořádá PřF Univerzity
Palackého v Olomouci spolu s PF UP. Otázky se týkají všech přírodovědných oblastí – biologie,
chemie, zeměpisu, fyziky i matematiky. Letošní rok pro nás dopadl velmi dobře. Student Jan Herzig
ze třídy 3.8 prokázal skvělé znalosti a v kategorii Kadet pro žáky 8. – 9. tříd obsadil krásné 3. místo
v krajském kole. Svými znalostmi dokázal konkurovat i studentům o rok starším. K umístění Honzovi
blahopřejeme.