Francouzská škola

V pátek 3.6. se naše studentky v rámci výměnného pobytu podívaly do místní školy.

Collège George Brassens je 2. stupeň základní školy pro asi 700 žáků od 12 do 15 let. Na konci posledního ročníku skládají všichni zkoušku brevet a na základě výsledků si vybírají další typ studia (gymnázium, odbornou školu nebo učiliště). Vyučování začíná v 8,30 h (popřípadě v 9,30 h, záleží na rozvrhu hodin) a hodina zde trvá 55 minut. Přestávky jsou během dne dvě (jedna od 10,20 h do 10,40 h a druhá od 14,50 h do 15,10 h) a žáci je tráví venku na školním dvoře. Pauza na oběd trvá 1h 30 minut a oběd se skládá ze 4 chodů (předkrmu, hlavního chodu, mléčného výrobku a dezertu). Nesmí zde chybět bageta a pije se pouze voda z kohoutku. Celý areál školy je oplocený a uzavřený a u vchodu je každý nově příchozí kontrolován. Třídy nejsou kmenové, tak jako na naší škole, ale jsou určené pro konkrétní předměty i učitele, kteří je využívají i jako svůj kabinet a mají zde i potřebné pomůcky a vybavení.

O přestávkách a při obědě dohlíží na žáky tzv. dohližitelé. Ve škole mají studovnu s knihovnou, kam mohou žáci přijít o volné hodině pracovat nebo zde probíhají hodiny čtenářské gramotnosti. Pokud se někdo zraní, ošetří ho zdravotní sestra, která provádí i běžné preventivní prohlídky. S osobními problémy pomáhá žákům školní psycholog. Na konci vyučování v 16 h nebo 17 h odjíždí žáci, kteří bydlí v okolních vesnicích, školními autobusy domů. Aby žáci při hodinách nepřerušovali práci a výklad učitele, používají karty, které ukáží, a učitel ví, že potřebují na toaletu. Mohou tak nerušeně opustit učebnu. Všechny naše studentky navštívily alespoň 3 hodiny a mohly si tak všimnout rozdílů mezi oběma vzdělávacími systémy.

Díky krátké procházce poznaly město Saint Arnoult a před odjezdem do rodin je čekalo rozloučení s paní ředitelkou a malé občerstvení, které pro ně připravili naši hostitelé. Také jsme si ve skupinkách vyměnili postřehy, které nás během prvních tří dnů pobytu zaujaly.