Školní kolo olympiády z německého jazyka kat. II. B

V pátek 15. 12. se uskutečnilo školního kolo olympiády z německého jazyka, ve kterém se spolu utkali žáci a žákyně víceletého nižšího gymnázia (8. a 9. třída). Jednalo se celkem o 10 zástupců z tříd 1.6, 3. 8, 2. 6 a 4. 8.

První část zkoušky byla provedena formou poslechu na téma: Alte Schulfreunde. Všichni žáci dosáhli potřebného počtu bodů a absolvovali dále ústní pohovor, při kterém si mohli vytáhnout otázku z témat jako je např. Essen, Trinken und Einkaufen, Mein bester Freund, Meine Ferien, Meine Familie atd. Při ústním pohovoru byla hodnocena orientace v tématu, slovní zásoba, výslovnost a gramatické jevy.

Na základě výše uvedených zkoušek bylo stanoveno výsledné pořadí:

  1. místo – Tobiáš Jung (4. 8)
  2. místo – Sára Řeháková (4. 8)
  3. místo – Marek Nguyen Dang Khoi (3. 8)
  4. místo – Matouš Vísner (2. 6)
  5. místo – Honza Luu (4. 8)

Všem, kteří se školního kola účastnili, velice děkuje. Přejeme hodně chuti do dalšího studia a prvním dvěma – Tobíkovi a Sáře hodně úspěchů v krajském kole.