Exkurze na FAV ZČU Plzeň

Ve středu 8. 11. 2023 se studenti třetích a čtvrtých ročníků semináře zeměpisu a deskriptivní geometrie zúčastnili exkurze na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.

Exkurze byla rozdělena do tří bloků, které byly zajištěny katedrou geomatiky, matematiky a fyziky. V rámci geomatického bloku si společně studenti a studentky vyslechli přednášku o mapách – Proč jsou mapy důležité – od doc. Ing. Mgr. O. Čerby, Ph.D. (volně ke stažení: https://gisportal.cz/kniha-kartografie-pro-nekartografy-zdarma-ke-stazeni/). Dále absolvovali praktickou část, kde mohli samostatně pracovat se softwarem QGIS, který slouží k analýzám prostorových dat. Konkrétním úkolem bylo zjištění přesného místa, kde havarovaly tři cisterny a poskytnutí požadovaných informací krizovému štábu.

Skupina semináře deskriptivní geometrie absolvovala praktickou část nad mapovým výřezem okolí Domažlic, na němž vytvářela profil tratě (spojnice tří výškových bodů) ručně i pomocí aplikace Geoprohlížeč Zeměměřičského úřadu.

Katedra matematiky poskytla studentům krátkou přednášku o využití matematiky v praxi – výpočet hladiny spodní vody při hloubení studní.

Katedra fyziky představila své laboratoře, ve kterých se věnují  řešení zásadních problémů z oblasti fyziky plazmatu, plazmochemie, fyziky tenkých vrstev, fyziky pevných látek a jejich využití v praxi.

Účastníci exkurze z předmaturitních a maturitních ročníků byli seznámeni s možnostmi a přednostmi studia na fakultě a nejaktivnější si odnesli i malé dárky.