Po stopách historie Židů ve Kdyni a nejen tam  

V kontextu s tématem války v literatuře a jeho propojení s židovskou problematikou se studenti třídy 1.6 v úterý 19. 4. vypravili do Kdyně, kde se v synagoze setkali s paní Ludmilou Brychovou. Ta si pro ně připravila poutavé povídání o historii místního židovského svatostánku, přiblížila jim pravidla, zvyky i tradice židovské komunity a odhalila historické zajímavosti spjaté s tímto místem. Nejprve je však „rozdělila“ na muže a ženy, aby se lépe vcítili do atmosféry, pak navštívili mikve, prohlédli si předměty spojené s židovskými obřady, a dokonce mohli vyslechnout i ukázku hebrejského zpěvu, který se nádherně nesl celým sálem, čímž dovedl kouzlo místa k dokonalosti. Na závěr ochutnali i maces, nekvašený chléb, který se peče u příležitosti židovského svátku Pesach. Pak už nastal čas poděkovat, rozloučit se a vydat se směr Loučim, kde svoji cestu za poznáním uzavřeli návštěvou tamějšího židovského hřbitova, který sloužil jako pohřebiště pro Kdyni a přilehlé obce zhruba od poloviny 19. století až do roku 1948.