Německý jazyk

Tečka za dlouhodobým projektem

11. 10. 2022

V prvním říjnovém týdnu se ve Vzdělávacím centru pro mládež (Jugendbildungsstätte) ve Waldmünchenu uskutečnilo odborné fórum Digitálně internacionálně (Digital international) uzavírající stejnojmenný dlouhodobý projekt, jehož se v minulém školním roce s úspěchem zúčastnili také naši žáci.

Celý příspěvek →
Celý článek →

Kritéria hodnocení písemné práce MZ z cizího jazyka

3. 3. 2022

Maturitní zkouška profilové části z cizího jazyka

Maturitní zkouška z cizího jazyka se v rámci profilové zkoušky skládá ze dvou částí: písemné práce a  ústní zkoušky. Úspěšné složení zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek. Výsledná známka na maturitní vysvědčení z cizího jazyka je dána takto – 40 % hodnocení tvoří písemná část maturitní zkoušky, 60 % ústní část maturitní zkoušky.

Celý příspěvek →
Celý článek →