Celostátní kolo olympiády v německém jazyce se konalo za účasti našeho studenta.

Po vítězství v krajském kole olympiády v německém jazyce postoupil Teodor Císař (třída 5.6) do národního kola této  konverzační soutěže, kde reprezentoval Plzeňský kraj. 

Letos byla soutěž organizována Vysokou školou ekonomickou v Praze a proběhla  30. května 2024. 

V silné konkurenci 14 zástupců všech krajů České republiky se Teodor umístil na velmi hezkém 7. místě. K dosaženému výsledku mu srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Napsal a studenta doprovázel  Mgr. Petr Diviš.