Inspirativní workshop

V pondělí 26. září odpoledne se skupina našich učitelů němčiny vydala do muzea ve Furthu
im Wald, kde se společně s bavorskými kolegy zúčastnila vzdělávacího workshopu
zaměřeného na česko-bavorské vztahy.

Odehrával se v jedné z místností muzea, kde je instalována výstava věnovaná tomuto tématu.
Stupeň podrobnosti historických informací je samozřejmě přizpůsoben bavorským žákům, a
proto se výstava zaměřuje pouze na několik období. Ta jsou nápaditě propojena motivem
dveří charakterizujících vstup do příslušné etapy dějin. V poslední části expozice věnované
období po pádu tzv. železné opony nechybí ani videa se vzpomínkami pamětníků, promítané
dokumentární fotografie, ale ani hravé prvky, mezi nimiž nás zaujala souprava na přiřazování
výrazů z obecné češtiny k jejich německým protějškům.
Na závěr si účastníci workshopu prohlédli předposledního furthského draka z historické hry
Drachenstich (Skolení draka). Ten nejnovější, jenž je jako největší kráčející robot na světě
zapsán v Giunessově knize rekordů, má svoje útočiště v hale v jiné části města.


Text a foto Jan Pek