Jak prožila část třídy 4. 8 třídenní česko-německý divadelní workshop?

Česko-německý divadelní workshop byl naší škole nabídnut Centrem Bavaria Bohemia sídlící v bavorském Schönsee ve spolupráci s ČOJČ (Divadelní síť Čechy-Bavorsko). A to vše na téma: Friends (f)or (n)ever.

Jednalo se o třídenní pobyt žáků třídy 4. 8 a Realschule Waldmünchen, ze kterého mělo vzniknout divadelní představení pro veřejnost. Celý projekt se povedl jen díky pilné práci na obou stranách, kdy se divadelní scény hrály v řeči našich partnerů, tedy česko-německy.

První den jsme se společně učili základy divadelní činnosti, které bylo nutno zvládnout pro jednotlivé scény, např. rychlost pohybu prostorem, pantomimu, výraz tváře, gestikulaci atd.

Druhý den už žáci vytvářeli sami jednotlivé scény a dialogy k nim, které se následně odehrávaly ve všech prostorách Centra Bavaria Bohemia.

Třetí den byl ve znamení posledních úprav a vylepšování divadelního představení. A v 16:00 hod. se přede dveřmi centra sešlo více jak 20 lidí a premiéra mohla začít.

Fantastické představení bylo výsledkem nejen několikadenní práce, ale i odhodlání našich žáků zkusit něco nového.

Všem, kteří se zúčastnili, patří můj velký obdiv a věřím, že si odnesli silný jevištní, ale i zákulisní zážitek.