Česko-německý workshop

V pátek 10. listopadu navštívili Gymnázium J.Š.Baara žáci z Realschule ve Waldmünchenu. 

Na programu česko-německého workshopu byla prohlídka školy, kterou zorganizovali studenti ze třídy 3.6 a 5.8, kteří se připravují na jazykové zkoušky DSD.  Všichni se těšili na kontakt s rodilým mluvčím, a proto se na svá vystoupení pečlivě připravili. Po prohlídce školy, kde se Němcům líbila především studovna, proběhly i praktické ukázky výuky, a to pokusy v laboratoři chemie a fyziky. Češi svým německým přátelům také představili a popsali chodské kroje a naučili je i „chodské kolečko“. 
Po společném obědě ve školní jídelně se všichni rozloučili a Němci vyrazili na cestu domů.

Napsala: Karolína Vlachová 5.8