Týden v Sasku

Studenti s rozšířenou výukou němčiny, kteří se připravují na složení zkoušky Německého jazykového diplomu, mají každoročně možnost vyjet do Německa, a tak si vyzkoušet  své jazykové kompetence. Letos zamířili do Saska.

Skupina 16 žáků a 2 učitelky vyrazila 11.3.2024 na týdenní pobyt do Drážďan. Tato akce byla podpořena a financována programem Erasmus+. 

První den jsme cestou do Drážďan navštívili Míšeň, město proslulé výrobou porcelánu. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že výroba znamého porcelánu není vůbec jednoduchá. Během pobytu v Drážďanech jsme navštívili  tamní školu – Semper Gymnasium. Měli jsme možnost zúčastnit se výuky matematiky, angličtiny, tělocviku a dalších předmětů. Seznámili jsme se se stejně starými vrstevníky, poznali odlišnosti saského školství a také si uvědomili jazykové rozdíly. Ve škole se učíme spisovnou němčinu, v Drážďanech jsme se setkali s odlišnostmi ve výslovnosti.  Velmi jsme si užili Česko-německý večer, který pořádali studenti Semper Gymnasia spolu se svými učiteli. Němečtí žáci v červnu 2024 na oplátku navštíví Domažlice, proto jsme si připravili prezentaci naší školy i našeho města a nakonec jsme překvapili  zábavou v podobě kvízu Kahoot. Naše smíšená skupina se sešla i další den odpoledne na společné komentované procházce novým městem. Během těchto setkání si naši studenti nejen procvičili němčinu, ale získali i nové kontakty a kamarády. Naučili se i další dovednosti, jako například samostatně zjistit kde, jak a za kolik si koupí jízdenku na tramvaj. Drážďany nabízí velké množství kulturních zážitků, a proto byl program velmi pestrý.  Nechyběla prohlídka  galerie Zwingeru, tzv. drážďanské Versaille, návštěva zámku Residenzschloss a muzeí, znovu postaveného kostela Frauenkirche, prohlédli jsme si  průvod králů – největší porcelánové dílo na světě a také jsme staré  město poznávali formou zábavného kvízu- Stadtrallye. Nabyté zkušenosti a informace využili  studenti při výrobě plakátů na téma: Drážďany, saský školský systém a saská němčina.  Na největší kulturní zážitek se naši žáci připravili již doma, když si chlapci do kufru zabalili společenský oblek a děvčata šaty. Večer před odjezdem totiž zhlédli baletní představení Šípková Růženka v Semperově opeře. Velkým zážitkem byla již samotná návštěva tohoto operního domu. Při zpáteční cestě jsme ještě udělali zastávku  v loveckém zámečku Moritzburg, který milovníci pohádek znají z oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Jedna ze studentek shrnula své zážitky z týdenního pobytu slovy: „Zaujalo mě školství v Sasku, jsem moc ráda, že jsem poznala nové lidi, kteří byli velmi přátelští. Památky Drážďan byly velmi zajímavé. Líbil se mi celý program, nebyla chvíle, kdy bychom se nudili.“  

                                                                                                           M. Beberová