Hackathon 2023

Obrovského úspěchu dosáhli studenti třídy 8.8 ve složení K. Barhoňová, K. Forstová, E. Lokvencová, P. Hikl a I. Pavle v krajském kole soutěže Hackathon otevřených dat, kde obsadili v kategorii gymnázia obsadili vynikající 2. místo a po zásluze postoupili mezi 10 nejlepších do republikového finále.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, se ve dnech 20. – 21. října 2023 na gymnáziu v Sušici uskutečnila pro studenty SŠ soutěž Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje, soutěžilo se opět ve 2 kategoriích (SOŠ a gymnázia).

17 soutěžních týmů pracovalo s datovými sadami, z nichž studenti připravili webovou aplikaci, datovou analýzu nebo vizualizaci. Datové sady byly zaměřeny na informace z různých oblastí PK: doprava, zdravotnictví, školství, údaje o obyvatelích v jednotlivých obcích, informace o rychlosti připojení mobilních síti a další. Letošním stěžejním tématem soutěže bylo vzdělávání za použití AI, kdy soutěžící měli povinnost zapracovat prokazatelným způsobem do svých projektů využití AI.

Studenti pod vedením J. Šerlovského soutěžili s projektem „Generace zítřka“.

Chodové – Pavel Hikl, Klára Forstová, Evelína Lokvencová, Květa Barhoňová, Ivan Pavle