Další aktivity v programu Erasmus+

V projektu, který skončí na konci května 2024, organizujeme hlavně diseminační aktivity, o kterých průběžně informujeme na našich stránkách. Konají se ale i vzdělávací aktivity jednotlivců a skupin žáků.

Ve druhé půlce října absolvoval svoji mobilitu zástupce školy, který vyjel na dvoutýdenní jazykový kurz angličtiny na Maltu. Ocenil nejen menší obsazenost školy a klidnější režim, ale i ubytování v hostitelské rodině, díky němuž mohl mimo školu intenzivněji komunikovat s rodilými mluvčími.

Od září se každý čtvrtek ráno pravidelně schází kroužek španělštiny, který navštěvují žáci tříd 6.8 a 4.6.

Připravujeme také výměnný pobyt se školou v belgickém městě Oudenaarde, do kterého se přihlásili žáci ze třídy 6.8 a který by se měl uskutečnit ve druhé půlce dubna 2024.