Exkurze do Ústavu experimentální botaniky AV ČR

2. listopadu podnikli studenti semináře Biologie exkurzi do Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze.

Při této příležitosti využili probraného učiva, a dokonce si jej rozšířili.  Mohli si vlastnoručně vyrobit barvu, dozvěděli se, jak rostliny mezi sebou komunikují pomocí vůní, také se zúčastnili výroby zmrzliny a nesmíme opomenout přednášku o patogenech rostlin.  A to je pouze zlomek toho, co postřehli. 

Anastasia Voronscaia (7.8)