Technické vzdělání má budoucnost

Workshop na téma Podnikání představil domažlickou firmu Lintech i možnosti uplatnění pro technicky vzdělané odborníky.

Ve středu 18. května zavítali do naší školy ředitel firmy Lintech Karel Kubr a marketingová manažerka této firmy Michaela Staňková. Představili Lintech jako moderní a dynamickou firmu, informovali o její činnosti a zdůraznili potřebu technicky vzdělaných lidí v našem regionu. Studentům sdělili možnosti uplatnění absolventů technických vysokých škol přímo v Lintechu a nabídli i možnosti exkurzí do firmy.

Opravdu vážným zájemcům o moderní techniku byla určena nabídka na odborné vedení seminárních prací. Studenti by pak mohli praktickou část své práce ověřovat přímo v praxi a konzultovat s odborníky.

Text a foto Jan Pek