Studentský projekt inspiroval vznik nového památníku

Ve čtvrtek 15. září se uskutečnilo slavnostní odhalení památníku nazvaného „I ty otevři hranici!“, který připomíná pád tzv. železné opony na česko-bavorské hranici.

Památník tvoří rám vyplněný železnými mřížemi nahoře omotanými ostnatým drátem. Uprostřed jsou tyto mříže ale vyhnuty do stran tak, že vznikl otvor, jímž by bylo možné protáhnout se na druhou stranu. Stojí na českém území hned vedle frekventované přeshraniční cyklostezky využívané i pěšími turisty.

Vznik památníku byl inspirován společným projektem Gymnázia Benedikta Stattlera v Bad Kötztingu a naší školy, jenž se pod názvem „Hranice, otevři se!“ uskutečnil před rokem. Právě v závěru tohoto projektu se jeho účastníci pod odborným vedením věnovali tvorbě vlastních návrhů podoby možného památníku pádu železné opony.  

Odhalení památníku rozhodně nepřálo počasí. Navzdory dešti, který ustal jen na chvíli, kdy dva zástupci žáků obou škol stříhali pásku, se slavnostního aktu zúčastnili starostové obou partnerských měst, Sandro Bauer z Furthu im Wald a domažlický Zdeněk Novák. Nechyběly ani ředitelky obou zainteresovaných škol, OStDin Birgit Maier a Mgr. Jana Štenglová, skupina učitelů němčiny z našeho gymnázia a samozřejmě ani studenti, kteří se projektu zúčastnili.

Vzhledem k deštivému počasí se oficiální část akce uskutečnila v sálu furthské radnice. „Studenti, kteří se projektu zúčastnili, měli možnost strávit společně několik dní. Pevně věřím, že mezitím vznikly i osobní vazby a kontakty. Přestože mluvili každý jiným jazykem, snažili se najít společnou řeč,“ uvedla ve svém proslovu ředitelka našeho gymnázia, která neopomněla ani poděkovat plzeňskému koordinačnímu centru mládeže Tandem, které podobné projekty organizuje.

O hudební zpestření shromáždění ve furthské radnici se několika chodskými písničkami postarala skupina našich žáků v krojích.

Text a foto  Jan Pek