Dokument, který otevírá svět

Ve čtvrtek 15.září převzala skupina žáků předposledních ročníků certifikáty Cambridge English FCE. Zkoušky potřebné pro získání těchto mezinárodně uznávaných dokumentů dokládajících výbornou úroveň zvládnutí angličtiny zajišťuje Jazyková škola Eufrat Plzeň a dlouholetým koordinátorem těchto zkoušek na naší škole je učitel angličtiny Mgr. Petr Diviš.
Zkoušky FCE skládalo celkem 8 žáků, z nichž 4 dosáhli stupně B a další 4 docílili hranice 180 bodů, což znamená vyšší úroveň C1. Certifikáty jim předala ředitelka školy Mgr. Jana Štenglová spolu s Mgr. Petrem Divišem. Osobně si certifikáty převzali pouze čtyři žáci, ostatní byli z různých důvodů v uvedený den nepřítomni.
Text a foto Jan Pek