Zlatá medaile pro talentovaného biologa

Na konto naší školy přibyl další výrazný mezinárodní úspěch. Jakub Krutina, žák šestého ročníku osmiletého studia, byl členem reprezentačního družstva České republiky, které v lotyšské metropoli Riga vybojovalo zlatou  medaili na Evropské olympiádě experimentálních věd EOES určené  studentům ve věku od 15 do 17 let.

„Týmy jsou složené vždy ze tří studentů specializujících se na odlišné obory přírodních věd – biologii, fyziku a chemii. Soutěž samotná pak spočívá v plnění dvou rozsáhlých úloh  zaměřených na praktickou laboratorní aplikaci znalostí ve zmíněných oborech. Všechnu  práci musí účastníci s možností vzájemné pomoci zvládnout do čtyř hodin čistého času. Každá úloha  se skládá z 5 až 7 dílčích úkolů. Práci si mezi sebe studenti rozdělují na základě domluvy přímo v časovém  limitu, proto je velmi cenná také schopnost spolupracovat,“ přiblížil nám podstatu soutěže Jakub Krutina, který byl v družstvu jako biolog.

Podobně jako při naprosté většině mezinárodních předmětových soutěží získává zlatou medaili 10 procent nejúspěšnějších soutěžících. Dosáhl na ni také český tým, který kromě Jakuba Krutiny tvořili ještě studenti z Brna a Chebu. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 družstev.

Na snímku je Jakub Krutina třetí zprava (v šedém saku).              

Text Jan Pek, foto z archivu J.Krutiny