Za tři dny prošli třemi staletími

Studenti se zúčastnili česko-bavorského projektu.

V listopadu se skupina našich žáků ze tříd 5.8 a 3.6 připravujících se na složení zkoušek DSD (Deutsches Sprachdiplom) zúčastnila týden trvajícího projektu „Digitálně internacionálně/ Digital international“, který realizovalo Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže Knoflík Plzeň ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem mládeže Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Partnery domažlických gymnazistů v projektu byli žáci z Realschule Waldmünchen.

První dva dny se program odehrával na Domažlicku a byl zaměřen na vzájemné poznání, překonání počátečního ostychu a případné jazykové bariéry. Vše probíhalo formou zábavných her a soutěží, s nimiž mají mladí lektoři z Knoflíku bohaté zkušenosti. Ústředním cílem byl nácvik činnosti v mezinárodním týmu. Účastníci projektu byli totiž rozděleni do dvou národnostně smíšených skupin.

Hlavní program začal ve středu. Po dopolední exkurzi do domažlické firmy Lintech následoval odjezd do Jugendbildungsstätte Waldmünchen, kde účastníky nejdříve čekalo seznámení s cílem následující strategické hry. Její zahájení bylo pro účastníky pořádným překvapením. Ocitli se totiž v roce 1750, kdy lidé ještě neměli elektřinu, a tak se vše odehrávalo pouze za svitu svíček. Úkolem obou skupin bylo ušít váček na peníze, za který by pak mohli něco utržit. Nebyl to rozhodně úkol snadný – jen tak mimochodem, už jste si vyzkoušeli navlékání jehly při svitu svíčky?

Během dalších etap se účastníci dostali až do 20.století. Z manufaktur vznikly dvě firmy, které přešly na výrobu tak velkých sáčků, aby bylo možné do nich vložit mobil. Poté už následoval časový skok do současnosti. Žáci si museli připravit prezentaci své firmy a jejího výrobku (název firmy a její logo, předpokládanou cenu svého sáčku, materiál pro jeho výrobu apod.). Odpoledne pak gravírovali ozdobný přívěsek na své sáčky.

Poslední den patřil prezentaci obou česko-německých firem. Ta měla nejprve podobu dvojjazyčných plakátů s hlavními informacemi, které slovně doplnil vždy jeden český a jeden bavorský mluvčí. Poté následovaly zvídavé dotazy lektorů, kteří chtěli mimo jiné slyšet zdůvodnění, proč by se zákazník měl rozhodnout právě pro jejich výrobek. Vyvrcholením prezentací pak byl krátký film natočený samotnými žáky, jenž opět představil firmu a její výrobek. V poledne program skončil, mnozí účastníci si vyměnili kontakty a rozloučili se. Navzdory nutnosti stále dodržovat platná protiepidemická opatření nikdo určitě své účasti v tomto projektu nelitoval.

text Jan Pek, foto Jugenbildungsstätte Waldmünchen