KSICHTÍ výlet

Studentka třetího ročníku čtyřletého studia Vendy Němečková se letos zúčastnila dvou výletů, které uspořádali pro řešitele soutěže organizátoři KSICHTU (Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tématikou). Podělila se s námi o své zážitky: 

„První akce se konala v listopadu v Ostravě. Začínalo se v pátek večer, kdy probíhalo seznamování (mezi seznamovacími hry nechybělo ani modelování benzenu, fosgenu či tetraedrického methanu v lidské podobě). V sobotu jsme se vydali na exkurzi do Dolních Vítkovic. Absolvovali jsme vysokopecní okruh včetně návštevy Bolt Tower, která dosahuje do výšky téměř 70 metrů. Po obědě následoval výstup na haldu Ema, kde jsme se stali svědky toho, že stále hoří a mohli jsme pozorovat např. tamější teplomilnou flóru. V sobotu večer na nás čekaly dvě přednášky. První se zaměřovala na stavovou rovnici ideálního plynu, druhá přednáška byla o polymerech – pro lepší představu jsme používali řetězce kancelářských sponek.

Po listopadové zkušenosti v Ostravě jsem si nemohla dovolit se nezúčastnit dalšího KSICHTího výletu, tentokráte pořádaného v Plzni. Opět vše začínalo v pátek večer, kdy jsme se společně seznamovali. Při seznamování jsme hráli například chemickou pantomimu, při které nechybělo ani napodobování dz^2 orbitalu. Večer pro nás byla připravena přednáška na teorii VSEPR a s ní úzce související bodové grupy symetrie, které jsme se naučili určovat, přičemž některé jedince (např. mě) přednáška tak zaujala, že bodové grupy symetrie u všelijakých molekul určovali ještě kolem druhé hodiny ranní. V sobotu nás čekala celodenní exkurze v Techmania Science Center. Večer následovaly dvě přednášky. Během první jsme se blízce seznámili s chemickým inženýrstvím a jednotkovými operacemi a vytvářeli jsme vlastní bilanční rovnice. Druhá přednáška, která mě zaujala nejvíce, se zaměřovala na teorii krystalového pole. V neděli si pro nás organizátoři připravili závěrečnou hru plnou zajímavých chemických otázek (určování sloučenin na základě dané charakteristiky, reakce, výpočty atd.). 

V. Němečková 3.4“