Úspěšní němčináři

V úterý 13. února se uskutečnilo okresní kolo olympiády v němčině, jemuž již tradičně poskytl zázemí domažlický Dům dětí a mládeže Domino.

Na účastníky ve  všech kategoriích čekalo nejprve  řešení úkolů vyplývajících z nahrávky namluvené rodilými mluvčími a poté následovala konverzace s porotou. Tu tvořili učitelé němčiny ze škol, které na soutěž vyslaly své reprezentanty. Porotci byli rozděleni tak, aby nikdo nezkoušel své žáky.

Reprezentanti naší školy ovládli své kategorie. Mezi středoškolskými studenty zvítězil Teodor Císař před Eliškou Štípkovou (oba 5.6). Kategorii žáků víceletých gymnázií ve věku odpovídajícímu 8. a 9. třídě vyhrál Tobiáš Jung před Sárou Řehákovou (oba 4.8). T. Císařovi a T. Jungovi budeme držet palce v krajském kole, které se koná 4. dubna v Plzni.

Diplomy nejúspěšnějším soutěžícím předával místostarosta Domažlic Jan Benc. Předsedkyní poroty byla naše učitelka němčiny Mgr. Petra Váchalová.

Text a foto Jan Pek