Ekonomická olympiáda

28 studentů závěrečných ročníků se v rámci Ekonomického semináře zúčastnilo školního kola
Ekonomické olympiády, do níž se v letošním roce zaregistrovalo 410 škol z celé České
republiky. Co se týče jednotlivých studentů, spolu s těmi našimi odpovědělo na online otázky
více jak 21 100.
Naši si nevedli vůbec špatně. Z maximálního počtu 25 možných bodů ten nejúspěšnější získal
celých 21, přičemž minimální hranice pro možnou kvalifikaci do krajského kola byla
stanovena na 13 bodů. Pokud bychom zprůměrovali výsledky všech, došli bychom k velmi
uspokojivému číslu 16 bodů.
Úspěšnými byli studenti našeho gymnázia i ve srovnání s ostatními účastníky Plzeňského
kraje. V konkurenci dalších škol obsadili velmi pěkné 4. místo a čtyři z nich se probojovali do
krajského kola, které se bude konat 26. ledna, opět online formou.

Josef Černý