Převzali prestižní certifikáty

V pátek 8. března převzala skupina studentů posledních ročníků mezinárodně uznávané certifikáty Cambridge English, jimiž mohou doložit úspěšné složení zkoušek z angličtiny  FCE (First Certificate English) a CAE (Certificate of Advanced English).

Tyto zkoušky vykonali na naší škole v sobotu 16.prosince 2023 pod vedením lektorů Markéty a Radka  Horňákových  z Jazykové školy Eufrat Plzeň. U zkoušek obstálo celkem 11 žáků.  Mimořádného výkonu dosáhli zejména Anita Kadaňová (4.4), Tomáš Dofek a Jan Kotrch (oba 6.6),  kteří díky zisku více než 200 bodů docílili nejvyšší jazykové úrovně C2 podle společného evropského referenčního rámce.

Certifikáty Cambridge English umožní svým držitelům nahrazení společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka (žáci napíší pouze didaktický test). Certifikát FCE také otevírá vstup na pracovní trh v anglicky komunikujících firmách. Certifikát CAE umožňuje studium na vysokých školách v zahraničí (kromě lingvistických oborů) a uplatnění na pracovním trhu v anglicky mluvících zemích. Oba certifikáty svým držitelům přinášejí rovněž body při přijímacím řízení na vysoké školy. Dosažení úrovně C2 umožní dokonce i studium lingvistických oborů na zahraničních univerzitách.

Certifikáty předával učitel angličtiny Mgr. Petr Diviš, který je dlouholetým koordinátorem spolupráce našeho gymnázia s Jazykovou školou Eufrat Plzeň.

Text a foto Jan Pek