Týden s roboty

O prázdninách na týden do školy? Na Campo Arduino určitě!

Od 11. do 15. července ožila naše škola nezvyklým ruchem. Již po páté se zde uskutečnil robotický kemp nazvaný Campo Arduino podle stavebnice, z níž si účastníci rozdělení do dvojic sestavili své pojízdné roboty. Postupně se všichni učili robota programovat a využívat různé senzory tak, aby robot dokázal splnit zadané úkoly. Celý kemp vyvrcholil velkým pátečním kláním, kde jednotlivé týmy předvedly vše, co se během týdne naučily. Účastníky mohli přijít podpořit také jejich rodiče, kteří se dostavili v hojném počtu a společně se soutěžícími vytvořili atmosféru jako při velkých sportovních utkáních.

Hlavním organizátorem kempu byl již tradičně náš učitel informatiky Ing. Josef Šerlovský, spolu s ním se účastníkům věnovala jeho kolegyně Mgr. Martina Svobodová a lektoři z řad studentů Fakulty kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Kempu se zúčastnilo celkem 29 žáků z nižších ročníků víceletého gymnázia a ze základních škol. Nejvíce jich dorazilo ze ZŠ Blížejov a z domažlické ZŠ v ulici Komenského, ale své zástupce měly také ZŠ Mrákov, Postřekov, Klenčí, Všeruby a Domažlice, Msgr. B. Staška.

Kemp byl realizován ve spolupráci Západočeské univerzity a Plzeňského kraje a byl financován z projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“.

Poděkování patří také pracovnicím školní kuchyně, které se postaraly, aby nikdo z účastníků kempu nehladověl.

Text a foto Jan Pek