Motivující přednášky pro osobnostně-sociální rozvoj

Ve středu 1. listopadu a v úterý 28.listopadu 2023 se všechny první a druhé ročníky vyššího gymnázia zúčastnily dvou cyklů motivujících přednášek pro osobnostně-sociální rozvoj, které vedl pan Pavel Rampas

První přednáška 8.11. 2023 se věnovala tématu ,,Jak být úspěšný“. Pan Pavel Rampas nám prezentoval jak vnímat překážky a jak se s nimi vypořádat . Poté jsme provedli test aspirace, který odhalil vliv úspěchu/neúspěchu na naši motivaci. Bylo zajímavé dozvědět se o sobě prostřednictví hry, jak fungujeme pod tlakem a v ohrožení chybou.
Druhá přednáška 5.12. se zaměřila na téma ,,Sociální inteligenci v podnikání a vztahy obecně”. Pan Rampas nám například zdůraznil, že konflikt není vždy negativní a jeho vnímání jako něčeho pozitivního může být klíčové pro řešení problémů.
Obě přednášky byly velmi zajímavé a přínosné. Těšíme se na pokračování, navazující přednášky budou realizovány i v příštím roce.

Tereza Lochmanová třída 3.6