Česko – německý projekt – Dům přírody/das Dorf Haselbach/Waldmünchen

Poslední školní den před podzimními prázdninami se zúčastnila třída 3.8 česko-německého projektu: An der Grenze – Auf den Spuren der untergegangenen Dörfer –  Dorf Haselbach, který probíhal ve spolupráci se Domem přírody v Klenčí pod Čerchovem.

V rámci tohoto projektu byli žáci provedeni výstavou, která se věnuje proměnám Českého lesa v průběhu času (od 10. století až po současnost). Po této teoretické ukázce následovala praktická terénní vycházka po katastru zaniklé obce Haselbach/Lísková, kde žáci hledali stopy někdejšího osídlení.

Bylo jasné, že program pro naše zvídavé studenty nebude dostačující, tak jsme se vydali i za hranice do příhraničního města Waldmünchen, kde jsme navštívili Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Tato instituce nabízí vzdělávací i volnočasové aktivity. Po téměř hodinové prohlídce, kterou naši žáci absolvovali v němčině, následovala vycházka do města. Žáci byli rozděleni do 5 skupin a zjišťovali např. geografické údaje o městě, jeho historii, hledali významné budovy a také pokládali lidem ve městě otázky, např. zda je ve městě gymnázium či nemocnice.

Celodenní program exkurze byl následně zpracován po tématech do prezentací, které žáci přednesli nejen jeden druhému, vyučujícím učitelům, ale i naší paní ředitelce. Celé shrnutí bylo hodnoceno jako velmi přínosné, protože se žáci naučili přeformulovat i složitější české věty do své úrovně německého jazyka tak, aby si vzájemně rozuměli. Dalším přínosem bylo i to, že dokázali svůj prožitek „německy“ uchopit a zprostředkovat jej dále.