Chemici opět úspěšní

Celoroční snaha mladých chemiků přinesla své ovoce

V letošním roce se po dvou letech pandemie, kdy se veškerý soutěžní život přenesl do virtuálního prostředí, konečně mohli soutěžící setkávat tváří v tvář. 

Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích, po několika letech i v té nejvyšší. Soutěž jako obvykle začala nejtěžší kategorií A, ve které gymnázium zastupovala Adéla Pavleová ze třídy 8.8. Reprezentace se zhostila nanejvýš důstojně. Postoupila přes krajské kolo do kola národního, které se letos uskutečnilo v Plzni. Toto kolo je vždy vícedenní a letos proběhlo mezi 31. lednem a 3. únorem, navzdory probíhající nejsilnější vlně koronavirové pandemie. Vzhledem k náročnosti úkolů si Adéla zaslouží naše velké gratulace a náš velký obdiv, protože se zúčastnila národního kola olympiády nejen v chemii, ale také v biologii a postoupila i do národního kola logické olympiády.

 V únoru pokračoval náročný program olympiád kategorií pro nejmladší studenty. Této kategorie D se tradičně účastní žáci tříd 2.6 a 4.8. Nejinak tomu bylo i letos. Na rozdíl od ostatních kategorií, kde se po domácím a školním kole rovnou postupuje do kraje, má kategorie i kolo okresní. Domácí kolo se skládá z teoretické a praktické části, školní je pak formou testu. Ze školního kola mohou postoupit 3 soutěžící do okresu. Naši školu zastupovali Natálie Zelenková, Jakub Phan a Laura Hrbáčková (všichni 4.8) a jako náhradník si olympiádu vyzkoušela Diana Nguyen ze třídy 2.6. První dva jmenovaní postoupili do krajského kola, kde oba uspěli v náročné konkurenci a stali se úspěšnými řešiteli.

Největší zastoupení jsme měli v kategorii C, která je určena pro studenty 1. a 2. ročníků. Školního kola se zúčastnilo 12 studentů, převážně ze třídy 6.8 a dále po jednom ze třídy 4.6, 3.6 a 5.8. Do krajského kola bylo pozváno rekordních 6 soutěžících z našeho gymnázia – ze třídy 6.8 Jakub Škarda, Ema Vecková, Květa Barhoňová, Nela Nguyenová, Zuzana Forsterová a o rok mladší Jakub Krutina. Nejlépe se umístil Jakub Krutina ze třídy 5.8, Nela se bohužel z účasti v krajském kole omluvila z důvodu nemoci. 

V březnu pak proběhlo školní kolo kategorie B pro studenty 3. ročníků. Teoretické úlohy kategorie jsou rozděleny na anorganickou a organickou část. Po poměrně snadné anorganice následovala náročná organika, na kterou se studenti připravovali i na speciálně pořádném webináři. V této kategorii nás reprezentovalo 5 studentů ze tříd 3.4, 5.6 a 7.8. Do kraje postoupili Michaela Krbcová (3.4), Jakub Pešek a Lukáš Mužík (oba 7.8). I přes značnou náročnost se stali všichni úspěšnými řešiteli.

Podařilo se nám sestavit dvě soutěžní družstva na týmovou soutěž Chemiklání, které pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. První kolo tentokrát proběhlo online na půdě naší školy na konci ledna a studenti si spolupráci v týmech velice užili.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci, k výsledkům gratulujeme a doufáme, že i v příštích letech budou věrni chemii.