Den otevřených dveří 2023

Ve středu 6. 12. se uskuteční den otevřených dveří.

Každoroční příležitost pro zájemce o studiu – v rámci dne otevřených dveří můžete vstoupit přímo do výuky, projít si prostory školy a zhlédnout řadu zajímavých pokusů v odborných učebnách a laboratořích. Součástí DOD je také setkání rodičů s ředitelkou školy a jejím zástupcem, kteří podají informace týkající se studia a chodu školy.

Setkání s paní ředitelkou je naplánováno v 9:00 a 15:00 v jídelně GJŠB.

Doprovodné akce:

Komise IVT:

Budova B – učebna Vv (4.6)

Robotika – Ozoboti, mBoti, Lego Mindstorms

3D tisk, 3D modelování

Ukázky modelů z olympiád a soutěží

——————————————————————————————

Komise společenskovědní:

Budova A – učebna Hv

Odpočinková místnost naproti jídelně, kde se mohou zájemci o studium se svými rodiči a dalším doprovodem občerstvit (nabídka teplých a studených nápojů a něco k zakousnutí), odpočinout si a případně prodiskutovat s průvodci, na co se nestihli zeptat či co je ještě napadne

Budova B – 4. patro, studovna

Ukázka zajímavých výtvarných technik a animací, zájemci si mohou sami něco vyzkoušet

————————————————————————————————————————————————————–

Komise Nj + Fj:

Budova B – učebna J3

Prezentace francouzštiny a výměnných pobytů s partnerskou školou ve Francii.

Budova A – učebna J1

Prezentace německého jazyka – všech projektů a akcí, DSD diplomu, ÖSD diplomu, spolupráce s Goethe institutem a všeho dalšího, co děláme

————————————————————————————————————————————————————–

Komise Ch + Bi:

Budova C – laboratoř Ch

Prezentace chemických pokusů

Budova C – laboratoř Bi

No vidíš! aneb barevný svět rostlin a živočichů

———————————————————————————————————————————————————-

Komise M + Fy:

Budova A – laboratoř Fy

Ukázky interaktivních pokusů z Fy

————————————————————————-

Komise Tv:

Tělocvična:

Sportovní soutěže

Prezentace z akcí TV