Erasmus+ v letošním školním roce

V letošním školním roce běžely na naší škole v rámci programu Erasmus+ dva projekty a my jsme do jednoho z nich zapojili i naše studenty.

V rámci prodlužovaného projektu „Jazykovými kompetencemi blíže k evropským partnerům“ nás čekaly hlavně diseminační aktivity. Od září jsme otevřeli kroužek španělštiny, do kterého se přihlásilo 21 zájemců ze tříd 5.8 a 3.6. V Kulturním centru Pivovar jsme pro širokou veřejnost po celý říjen vystavovali fotografie a informace z míst v zahraničí, kde se konalo 8 vzdělávacích kurzů našich učitelů, a ve stejném měsíci absolvovala týdenní metodický kurz v irském Dublinu učitelka Jaroslava Vecková. 13. října jsme uspořádali Erasmus Den, do kterého jsme zapojili žáky ze tříd 3.8, 4.8, 2.6, 3.6, 4.6 a 2.4. Ti pak na zmiňované výstavě hledali odpovědi na připravené kvízové otázky. Při Dni otevřených dveří v prosinci mohli ve školní kavárně všichni příchozí zhlédnout prezentaci celého projektu. Na konci února jsme pro učitele z okolních škol v regionu zorganizovali workshop, kde jsme se s nimi podělili o nové aktivity a zkušenosti z našich výjezdů. V polovině dubna tento projekt skončil, takže bylo nutné podat závěrečnou zprávu. Na celý projekt jsme obdrželi celkem 24 615 eur.

Od června 2022 běží první projekt v rámci akreditace, který je, co se týče přidělených grantových prostředků, doposud v historii Erasmu na naší škole největší. Škola obdržela grant 68 180 eur a my původně plánovali uskutečnit 6 mobilit pro učitele a 2 skupinové mobility pro 39 žáků a 4 doprovodné osoby. Jeden třítýdenní jazykový kurz angličtiny na Maltě se uskutečnil již o minulých letních prázdninách (Šárka Zavadilová), další kurzy jsou naplánovány na letní prázdniny. Petra Šlajsová absolvuje dvoutýdenní kurz španělštiny ve Valencii, Petra Váchalová dvoutýdenní metodický kurz němčiny v Regensburgu a na Maltu se pojedou vzdělávat 3 učitelé – Kamil Jindřich dvou týdenní kurz angličtiny, Petra Černá týdenní metodický kurz angličtiny a Josef Černý týdenní kurz angličtiny. I když budeme mít náš původní plán mobilit téměř splněný, zbývá nám v projektu ještě hodně peněz. Rozhodli jsme se proto požádat Národní agenturu o prodloužení projektu o 9 měsíců, do konce května 2024, a pokusíme se zbývající prostředky využít na zorganizování 1 jazykového kurzu pro učitele a 1 skupinové mobility pro žáky. V květnu 2023 nám byl přidělen nový grant ve výši 24 170 eur na další projekt v rámci akreditace. Rádi bychom zorganizovali 3 mobility pro učitele a 1 skupinovou mobilitu pro žáky. V souvislosti s nárůstem činností v projektech programu Erasmus+ se v současné době pokoušíme dát dohromady tým lidí, který by společně na projektech v rámci programu Erasmus+ pracoval.