Hostili jsme týdenní robotický kemp

Již po šesté se na naší škole uskutečnil týdenní prázdninový robotický kemp nazvaný Campo Arduino.

Název dostal podle stavebnice, z níž si účastníci rozdělení do dvojic sestavili své pojízdné roboty. Postupně se všichni učili roboty programovat a využívat různé senzory tak, aby jejich vozítka dokázala splnit zadané úkoly. Během kempu proběhlo několik dílčích soutěží, jejichž výsledky se započítávaly do konečného hodnocení.

Absolutními vítězi se stali bratři Hruškové ze ZŠ Blížejov, za nimi skončili reprezentanti mrákovské školy Kucala se Sladkým a třetí příčku vybojovali žáci čtvrtého ročníku osmiletého studia GJŠB Militký a Vaněk. Kemp vyvrcholil pátečním kláním, kde jednotlivé dvojice využily vše, co se během kempu naučily. Tuto soutěž mohli sledovat i rodiče, kteří se dostavili v hojném počtu.

Hlavním organizátorem kempu byl již tradičně náš učitel informatiky Ing. Josef Šerlovský, spolu s ním se účastníkům věnovala jeho kolegyně Mgr. Martina Svobodová a lektoři z řad studentů katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Kempu se zúčastnilo celkem 38 žáků z nižších ročníků víceletého gymnázia a ze základních škol.

„Nejpočetnější zastoupení měly obě domažlické školy, ZŠ Mrákov a Blížejov, ale dorazil nám dokonce i účastník až z Nýrska a také jeden žák SPŠE Plzeň. Věkové rozpětí bylo opravdu velké, byli tu deseti a jedenáctiletí nováčkové, ale také několik takových, kteří absolvovali všech pět předcházejících ročníků. Potěšitelné je, že každým rokem stoupá také počet dívek,“ informoval nás Ing. Šerlovský.

Kemp byl realizován ve spolupráci Západočeské univerzity Plzeň a Plzeňského kraje a byl financován z projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“. Poděkování patří také pracovnicím školní kuchyně domažlické ZŠ Komenského, které zajišťovaly stravování účastníků.

Text a foto Jan Pek