Jan Herzig pokračuje na úspěšné vlně

Jan Herzig, žák pátého ročníku osmiletého studia, dosáhl dalšího významného úspěchu, tentokrát v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Zvítězil v oboru č. 12, jenž zahrnuje tvorbu učebních pomůcek a didaktické technologie, a jako vítěz postoupil do celostátního kola, které se uskuteční ve dnech 21. až 23. června.  A s čím Jan Herzig uspěl? Připravil kompletně celou astronomickou soutěž určenou žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jednalo se o časově velmi náročnou činnost, neboť sám sepsal studijní texty pro přípravu soutěžících, zformuloval soutěžní otázky a samozřejmě připravil i klíč k řešení.

Díky svým aktivitám a úspěchům během celého školního roku byl zařazen mezi TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků v prestižní soutěži Středoškolák roku 2024.

Text Jan Pek, foto z archivu Jana Herziga