Malý princ v Muzeu Chodska

V předvánočním čase a v polovině ledna se dvě třídy našeho gymnázia (4.8 a 1.6) vyrazily seznámit s novým zpracováním slavné a nesmrtelné knihy Malý princ. V Muzeu Chodska zhlédli studenti krátké video představující jim osobnost Elišky Podzimkové, výtvarnice, která za podpory nakladatelství Albatros připravila interaktivní podobu známého příběhu, a její postup při tvorbě neobvyklých ilustrací.  Inspiraci pro ně hledala až na dalekém Islandu.

Pak se za pomoci speciální aplikace Artivive a „oživlých“ obrázků ponořili do světa malého hrdiny objevujícího hodnoty lidství. Do připravených pracovních listů si dělali poznámky, psali postřehy a zajímavosti,  o nichž  pak  během následující hodiny literatury hovořili, rozebírali je a sdělovali si své názory na poslání jednotlivých příběhů a filosofický podtext, který Antoine de Saint-Exupéry ukryl do zdánlivě obyčejné pohádky.

Vzájemná shoda na závěr diskuze panovala v tom, že při každém otevření knihy objevuje čtenář nové a nové dimenze, o nichž doposud neměl tušení a které se mu odkrývají s novými životními zkušenostmi. Proto ji nestačí číst pouze jednou, ale je třeba se k ní v průběhu nejen čtenářského, ale i lidského zrání vracet.