Obrovský úspěch v Hackathonu

V rámci projektu Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, se ve dnech 21. – 22. října 2022 na gymnáziu v Sušici uskutečnila pro studenty SŠ soutěž Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje, kdy se letos poprvé soutěžilo ve 2 kategoriích (SOŠ a gymnázia).

22 soutěžních týmů pracovalo s datovými sadami, z nichž studenti připravili webovou aplikaci, datovou analýzu nebo vizualizaci. Datové sady byly zaměřeny na informace z různých oblastí PK: doprava, zdravotnictví, školství, údaje o obyvatelích v jednotlivých obcích, informace o rychlosti připojení mobilních síti a další.

Po loňském senzačním vítězství letos naše družstvo opět pod vedením Ing. Josefa Šerlovského ve složení: K. Barhoňová, K. Forstová, P. Hikl, I. Pavle a M. Žambůrek (7.8) dosáhlo na vynikající 2. místo.

Studenti z poskytnutých datových sad vytvořili vizualizaci NIKOT-IN, v níž se zabývali v současné době velmi problématickým tématem a to nejen ve školství, kterým je užívání vysoce návykového žvýkacího tabáku mezi mladistvými.

NIKOT-IN