OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve středu 1. března se v Domě dětí a mládeže v Domažlicích uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.  Po dlouhé pauze, kdy okresní kola probíhala online, se sešlo téměř 40 soutěžících. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích.

Žáci si vyzkoušeli své jazykové i komunikační dovednosti ve dvou částech soutěže. V první části absolvovali poslech a čtení s porozuměním. Druhá část byla konverzační, soutěžící popisovali obrázky, vyjadřovali se k daným tématům a problémům s nimi souvisejícími, reagovali na různé otázky a situace.

Naši studenti obsadili ty nejvyšší příčky.

Kategorie VG I.B.             1. místo: Anna Stauberová (2.8)

                                        2. místo: Alena Hornová (2.8)

                                        3. místo: Kateřina Jurášová (2.8)

Kategorie VG II.B             1. místo: David Kavalír (3.8) – postup do krajského kola

                                        2. místo: Vu Duy Thai (2.6)

                                        3. místo: Jolana Hlavatá (4.8)

V kategorii III.A zvítězil Štěpán Šamberger (3.4) a rovněž postupuje do krajského kola.

BLAHOPŘEJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM A DĚKUJEME ZA ÚSPĚŠNOU REPREZENTACI!

Milena Šiplová