Počítačové vidění a metody umělé inteligence v medicíně

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se uskutečnila na naší škole v rámci spolupráce s fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni další velmi zajímavá přednáška na téma

Počítačové vidění a metody umělé inteligence v medicíně, kterou vedl Ing. Miroslav Jiřík Ph.D. z katedry kybernetiky.

Lektor posluchače z řad studentů seznámil s rozvojem metod strojového učení a počítačového vidění, které přináší nové možnosti do oblasti medicíny a umožňuje nové diagnostické a léčebné postupy. V přednášce byla nastíněna specifika vývoje software pro potřeby výzkumu v medicíně a naznačeny zvláštnosti vývoje aplikací pro léčbu pacientů v klinické medicíně.

Studentům bylo ukázáno úzké spojení technických předmětů a biologie a vysvětleno, proč musí i programátor v dané oblasti umět posuzovat histologické vzorky a navštěvovat operační sály.

Celá přednáška byla zaměřena především na analýzu prokrvování jater. Vše bylo dokumentováno obrázky ze sálů, z experimentů a také i ukázkami aplikací, které byly vytvářeny pro potřeby výzkumu regenerace jater a pro počítačovou podporu jaterní chirurgie.

Dále studenti byli seznámeni s možnostmi studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na katedře kybernetiky.