Školní kolo Olympiády v AJ 2022/2023 – kategorie VG II. B

Ve středu 1. 2. 2023 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8. Soutěž byla rozdělena na poslechovou a ústní část.
Poslechový test měl dvě části: multiple choice a gap-filling. Po opravení poslechové části
bylo vybráno 8 postupujících do ústní části. Poslechového testu se celkem zúčastnilo 17
studentů.
Ústní části se zúčastnili Jolana Hlavatá (4.8), Matouš Josef Vísner (1.6), Lucie Kaiserová
(4.8), Jakub Šrámek (2.6), Barbora Jakubšová (4.8), Vu Duy Thai – Tomáš (2.6), David
Kavalír (3.8) a Magdaléna Lazarová (3.8) . Každý soutěžící si volil z různých řečových
situací. Pořadí ústní části si vylosovali samotní soutěžící. Byla hodnocena přesnost
vyjadřování, plynulost, rozsah slovní zásoby i výslovnost.
Na prvním místě se umístila Jolana Hlavatá, která postupuje do krajského kola. Druhý
v pořadí skončil Vu Duy Thai, který je zároveň náhradníkem v rámci krajského kola. Třetí
místo obsadil David Kavalír.
Všem studentům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. ☺

Lenka Ledvinová & Petra Šlajsová