Středoškolská odborná činnost

Dne 10.5. se uskutečnilo krajské kolo prestižní Středoškolské odborné činnosti, jehož pravidelným pořadatelem je Gymnázium Luďka Pika v Plzni.

Soutěž je určena aktivním studentům středních škol, kteří zpracovávají odbornou práci s výzkumným cílem v jednom z osmnácti různých oborů a následně ji obhajují před odbornou komisí. Jedná se o komplexní a dlouhodobý úkol, který vyžaduje množství času a úsilí.

V letošním roce naši školu reprezentovalo několik studentek a studentů s různým zaměřením:

v oboru Biologie a vědy o Zemi Zuzana Forsterová (8.8) s prací Minerály fosfátů z pegmatitu v lokalitě Větrný vrch u Otova

v oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie Vendula Němečková (3.4) s prací Klíč k určení schránek měkkýšů aJan Herzig (5.8) s prací Astronomická soutěž Supernova

v oboru Historie Teodor Císař (5.6) s prací Česko-židovské vztahy do roku 1967

Všichni podali skvělé výkony a byli úspěšní ve svých oborech – Jan Herzig se umístil na 1. místě s postupem do národního kola, Zuzana Forsterová získala 2. místo, Teodor Císař obsadil 3. místo a Vendula Němečková se umístila na místě čtvrtém. Bez ohledu na umístění pro ně byly největším přínosem získané zkušenosti z tvorby a prezentace práce.