Zkoušky Cambridge English

dvacet studentů se zúčastnilo mezinárodních jazykových zkoušek

Gymnázium J.Š. Baara v Domažlicích je již několik let oficiálním examinačním centrem pro zkoušky Cambridge English v okresu Domažlice. Zkoušek se mohou zúčastnit nejen studenti naší školy, nýbrž i studenti ostatních škol a také široká veřejnost. 

V letošním roce jsme uspořádali zkoušky již 11. prosince. Termíny jsou vypisovány centrálně univerzitou v Cambridge. Důvodem pro tento termín je včasné obdržení certifikátu o absolvované zkoušce, které si mohou studenti, při dodržení stanovených podmínek, nechat uznat školou do konce března jako náhradu za maturitní zkoušku. 

Sobotních zkoušek se účastnilo celkem 20 studentů. Všichni studenti jsou žáky GJŠB.  Pět studentů si zvolilo zkoušku CAE na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce, 15 studentů zkoušku FCE na úrovni B2. 

Zkoušky se skládaly ze čtyř částí: Use of English (zahrnující gramatiku, slovní zásobu a čtení s porozuměním), Listening (poslech s porozuměním), Writing (psaní eseje a dalšího vybraného slohového útvaru) a Speaking (ústní zkouška ve dvojicích). Část ´Speaking´ si mohli zájemci z řad studentů prakticky vyzkoušet na workshopu, který jsme společně s Mgr. Kočandrlovou uspořádali 30. listopadu. 

Zda si studenti pri zkoušce vedli úspěšně, dozví se elektronickou zprávou v druhé polovině ledna 2022. 

Pro studenty třetích a nižších ročníků bude vybrán jarní termín pro zkoušky Cambridge English tak, aby mohli studenti efektivněji využít přípravného semináře, který navštěvují. 

Zprávu vypracoval: Mgr. Petr Diviš