Zvol si info – Sociální sítě

Ještě než se studenti vydají vstříc prázdninovým dnům, využila naše škola možnost absolvovat workshop Zvol si info, konkrétně program Sociální sítě. Celkem 4 třídy z 1. a 2. ročníku se pod vedením lektorky zamýšlely nad tím, jaký vliv má digitální svět na náš život či jak se zodpovědně chovat ve virtuálním prostředí. Nejprve studenti diskutovali o fenoménu FOMO, zabývali se vlivem dopaminu na vztah k digitálním technologiím a prostřednictvím skupinové práce na uměle vytvořeném instagramovém profilu vyhledávali informace, díky nimž si mohli uvědomit, jak fungují algoritmy vycházející z naší aktivity na sociálních sítích. Poté věnovali pozornost existenci sociálních bublin a jejich vlivu na naše vnímání reality. Téma je studentům velmi blízké, téměř všichni jsou aktivními uživateli sociálních sítí, a proto není divu, že prokázali nejen dobrou orientaci v této problematice, ale také s nehraným zájmem kladli dotazy.