Čtvrté ročníky na cestě do Čapkovy Strže, Muzea Komunismu a Divadla v Dlouhé

Dne 14. listopadu, několik dní před výročím sametové revoluce, se studenti čtvrtých ročníků vydali po stopách Karla Čapka na jeho letní sídlo ve Strži, aby pak v Praze pokračovali seznamováním se s fakty spojenými s totalitním režimem v Muzeu Komunismu. Celodenní exkurzi symbolicky završili zhlédnutím divadelního představení Divadla v Dlouhé, Dopisy Olze, které se velmi nápaditým způsobem snaží přiblížit komplikované životní období jedné z nejvýraznějších osob disentu a pozdějšího prezidenta, Václava Havla. Autoři využili Havlovy korespondence z vězení adresované jeho ženě Olze, a umožnili tak divákovi ponořit se do Havlových myšlenek protkaných pochybnostmi, nejistotou, bolestí, ale i přesvědčením, vírou, láskou, respektem a pokorou.

Celý den se snažili hledat spojení u zdánlivě odlišných osobností a historických období, aby došli ke zjištění, že je pojí řada společných rysů – demokratické smýšlení, touha po svobodě, nejen slova, osobní oběť či láska a respekt ke vzdělání a literatuře. Až na Muzeum Komunismu, kde byli trochu zahlceni monotónním výkladem, se jejich poslední společná cesta vydařila, Čapkova Strž je ohromila a divadlo, ač určeno pro náročného diváka, taktéž zapůsobilo.