Akreditace Erasmus

Díky několika úspěšným projektům v programu Erasmus+ KA1 se mohli učitelé našeho gymnázia pravidelně účastnit vzdělávacích kurzů v zahraničí.  Žádosti o grant byly ale administrativně i časově docela náročné. Na období 2022-2027 se naší škole podařilo získat akreditaci Erasmus, což celý proces předkládání grantových žádostí zjednoduší. K jejímu získání jsme museli předložit Plán Erasmus na následujících 5 let, ve kterém jsme představili jednotlivé aktivity, které chceme realizovat, ale i cíle, kterých chceme dosáhnout. Plán se může operativně měnit podle potřeb naší školy. Na plánované mobility se chystáme vyslat nejen naše zaměstnance, ale i skupiny studentů.