Esejistická soutěž Knihovny Václava Havla

Úspěch studenta posledního ročníku

Letos na podzim se uskutečnil již 14. ročník soutěže Knihovny Václava Havla o nejlepší esej, jejímž tématem se tento rok stala otázka –  Co pro tebe znamená být Evropan? –  navazující na známý Havlův projev Evropa jako úkol a obecně na veškeré rozhovory a projevy Václava Havla s Evropou spojené. Účastníci soutěže (studenti středních škol) měli (ostatně jako každý rok) do konce října vypracovat esej na výše zadané téma v rozsahu 5 – 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků). Po zvažování tématu a přístupu k němu jsem se rozhodl do soutěže zapojit a zkusit esej vytvořit. Na registrační email jsem svoji 13 000 znakovou esej s názvem Evropské otázky odeslal v posledním říjnovém týdnu. Spolu s uzávěrkou soutěže byli také oznámeni letošní (Václavu Havlovi myšlenkově blízcí) porotci soutěže, kterými se letos stali: Tomáš Brolík – novinář týdeníku Respekt, Lenka Elbe – spisovatelka a držitelka Magnesia Litera 2020, Petr Hlaváček – historik FFUK, Hana Řičicová – moderátorka ČRO Wave, redaktorka podcastů Respekt a Miloš Gregor – politolog MU v Brně. Každý porotce pak musel přečíst všechny eseje, kterých byl tento rok rekordní počet 76. Slavnostní vyhlášení výsledků se mělo původně uskutečnit v podvečer 9. 12. v prostorách Knihovny Václava Havla v Praze, k čemuž bohužel z důvodů pandemických okolností nedošlo, a tak se vyhlášení muselo přesunout do online prostředí. Během tohoto večera jsem se ke svému překvapení dozvěděl, že se porota rozhodla ocenit moji esej děleným třetím místem, díky čemuž jsem si kromě cenného diplomu odnesl i finanční výhru. Texty všech vítězných prací budou dokonce v nejbližší době zveřejněny v týdeníku FÓRUM. Pokud byste se chtěli seznámit s texty prací, se jmény vítězů a s přesným zadáním letošního ročníku hned teď, můžete tak učinit na internetových stránkách Knihovny Václava Havla na tomto odkaze.

Na stránkách Knihovny Václava Havla naleznete i předběžné informace k příštímu ročníku, a tak bych závěrem rád pozval k účasti v příštím ročníku všechny současné (a i budoucí) studenty gymnázia, kterým nejsou eseje, přemýšlení, a především Václav Havel úplně cizí. Třeba se i umístíte na vítězných příčkách, ale určitě získáte zajímavou zkušenost v této literární disciplíně a zahloubáte si nad nevšedním, ale o to možná důležitějším tématem.

text práce Evropské otázky

https://www.vaclavhavel.cz/admnew/_upload/docs/evropske-ota-zky_1639145520.pdf

Vojtěch Rout,  8. 8