Skvělý úspěch našich němčinářek

Ve čtvrtek 27.dubnba se v Plzni konalo krajské kolo soutěže v německém jazyce, v němž naše gymnázium velice úspěšně reprezentovala dvojice studentek.

Vynikajícího úspěchu dosáhla Hoai Thuong Phanová ze třídy 5.6, která ve III. kategorii určené žákům 1. až 3. ročníků středních škol, obsadila 2. místo, což znamená, že je za Plzeňský kraj náhradníkem pro celostátní finále.

Dařilo se i Zoje Pillmajerové (3.8), která se v kategorii II. B pro žáky tzv. nižšího gymnázia umístila na 5. příčce konečného pořadí. Náplní soutěže byl nejprve poslech a po něm následovala konverzace s porotou.

Oběma úspěšným reprezentantkám blahopřejeme.

Jan Pek