Absolventi se vracejí a předávají cenné zkušenosti

Stalo se tradicí, že v průběhu 1. pololetí  každého školního roku přijímají pozvání do společenskovědního semináře někteří naši absolventi – nyní vysokoškolští studenti, aby budoucím maturantům pomohli v často nelehkém  rozhodování, na kterou vysokou školu podat přihlášku a jakou fakultu či studijní obor zvolit. 

Náš bývalý student Jakub Veber diskutoval v SVS s maturanty ohledně svých zkušeností se studiem psychologie a speciální pedagogiky, studentka Jana Veberová předala aktuální informace ke studiu práv a ekonomie – studuje paralelně jak PF UK, tak VŠE. V brzké době očekáváme besedu se studentkou sociologie a se studentem politologie a mezinárodních vztahů.

Hlavní přínos besed spatřuji v tom, že výše jmenovaní VŠ studenti představí našim maturantům svůj studijní obor, vysvětlí cíle a zaměření studia, jeho náročnost a praktické uplatnění. Podle frekventovaných dotazů soudím, že maturanty trápí také mnohdy nelehké podmínky přijímacího řízení na vysněnou fakultu a vítají praktické a taktické rady, jak se co nejlépe připravit na Scio testy, jakou odbornou literaturu či online kurzy při přípravě preferovat a podobně. 

I ti studenti, kteří o besedovaný obor nemají přímo zájem, najdou v besedách cenné informace – o organizaci vysokoškolského studia obecně, o možnosti ubytování v univerzitních městech, o náročnosti různých typů studií atd. 

Všem absolventům, kteří se na svoji alma mater vracejí s cílem nezištně pomoci maturantům s jejich důležitou životní volbou – výběrem budoucí profese, bych touto cestou chtěla upřímně poděkovat. Za rok se zase budeme těšit!

Autor: Pavlína Vondrašová