Architektonický workshop

Ve dnech 7.–9. května proběhl na našem Gymnáziu architektonický workshop. Studenti si v něm na základě principů tzv. taktického urbanismu a dočasného využití vyzkoušeli přizpůsobit a kultivovat prostor před budovou školy tak, aby se z něj konečně namísto parkoviště stalo živoucí a společenské místo, využívané studentstvem, učiteli i jejich blízkými.

Během prvního dne byla iniciátorem projektu, Bc. Markem Hlavičkou, připravena přednáška o současných trendech v tvorbě veřejného prostranství a následná diskuze o tom, jaký prostor by studenti rádi využívali. Následně sami zpracovali řadu drobných návrhů. 

Před školou bylo vytvořeno hned několik lehátek, dřevěných schůdků, lavic a výrazná malba v nástupním prostoru, která ho od přilehlé komunikace jasně odlišuje. V těchto dnech si před gymnáziem také můžete povšimnout umělecké instalace žáků prvních ročníků a studentů deskriptivní geometrie umístěné mezi keři pod okny školy. 

Workshop proběhl pod vedením Bc. Marka Hlavičky, studenta ateliéru architektonické tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v rámci jeho diplomové práce nesoucí název Místa opětovně osvojená // Re-appropriated spaces a Bc. Šárky Zavadilové, učitelky výtvarné výchovy z gymnázia. 

Za studenty mohu říct, že jsme s projektem spokojeni. Přestože naše škola má od letošního roku novou studovnu, tak pro nás vzniklo místo na čerstvém vzduchu, které můžeme využívat k relaxaci, ke společnému učení a k mnoho dalším aktivitám.